ARBETSOMRÅDEN
Härlig färgsättning från Bornholm
Antik målning från Bollerup
Kjell på sin ateljé i Kåseberga
Ett prov på ådring och marmorering som Kjell utfört i ett trapphus
prov på en skylt som Kjell designat

Arbetsområden


Jag arbetar med att bedriva konsultation i byggfrågor i allmänhet och måleri i synnerhet, upprättande av handlingar,  kontroll och besiktning, frågor som rör färgsättning,  antikvariskt måleri och konstnärlig utsmyckning, byggnadsvård helt enkelt. Även plåttak, putsade fasader och snickeriarbeten kan vara aktuellt att åtgärda under en och samma upphandling.


Kontroll

Som projektledare har jag kunskapen och erfarenheten att styra upp arbetet vid ny- och ombyggnation av bostäder,  kontor offentliga byggnader och industrilokaler.


Besiktning

Jag ser till att projektet blir klart i tid, till budgeterad kostnad och med avtalad kvalitet.

Under byggskedet leder och bevakar jag uppdraget så att beställarens önskemål uppfylls.


Färgsättning

Den som väljer färg och utseende för sitt hus medverkar i att

förvalta staden, orten eller bygden.

Vad är fult eller vackert? 

Det handlar nästan uteslutande om hur väl färgen passar  ihop med andra färger i omgivningen, och hur väl färgen  stämmer med husets övriga karaktärsdrag. Det krävs  kunskap för att välja färger för fasader. Kunskap om  byggnadsstilar och färgsättningstradition, kunskap om hur vi  ser färger i olika situationer och kunskap om den speciella  byggnadsmiljö där huset finns. Naturligtvis krävs också goda  idéer och konstnärlig inspiration, och inte minst måste man  räkna med att färgsättningen tar både tid och arbete i  anspråk.


Underhållsplanering

Jag besiktar det slutförda arbetet och hjälper Dig att upprätta underhållsplaner för att optimera driftekonomin.
Måleri m.m.


Nu har jag förverkligat drömmen om att bo nära havetigenom att kunna flytta till den idylliska byn Kåseberga på Österlen.

Efter att i yrkeskarriären som målarmästare och sedan målerikonsult ha fått använda mina färdigheter att smycka offentlig miljö så känns det som en naturlig fortsättning att nu kunna sitta framför staffliet och måla och teckna i något mindre format. Jag använder många gånger egen tillverkad färg med pigment från farfars tid. ja, och förstås, jag tillverkar också ramarna själv i verkstaden...


Offentlig utsmyckning


Hälsouniversitet i Linköping (utsmyckning, färgsättning; golv, textil och armatur)

Marmorering av pelare. Hörsalar; Birgittaaulan, medicinska fakultetet. Södra och norra entrén. Sambandsgång och konsthall. Ortopediska kliniken.m.m.


Hotell Ekoxen

Tavla i entrélobby, restaurang Britto, lobby m.m.

Tavla i Medicinskt centrum.


Tekniska Verken

Muralmålning, tempera på vägg “Den röda tråden är vatten”


Östgöta Correspondenten

Muralmålning, akryl på vägg “Kast”.


Akademiska hus

Entré till bibliotek m.m.


Ericsson

Konferrensrum, schablon på vägg.


Lundbergs, Grant Thornton, Östgöta landshypotek, Östgötabanken, Stångåstaden, Lejonfastigheter, Konsert &  Kongress, FMV, SAAB, Filmstaden, m.fl.Prov på restaurering av gammal dörr. Snickeri och målning i antikvariskt arbete.

Copyright  © All Rights Reserved