GALLERI
Kjell projekterade arbeten på Charlottenborgs slott i Motala. Takplåtmålning, fasadarbeten och fönstermålning.
Kjell projekterar renovering av gamla Folkets hus i Motala. Målning av fasad och fönster.
Speciella förutsättningar på skolar där elever och personal ska kunna arbeta under byggprocessen.
Kjell projekterar arbeten med renovering av Folkungaskolan i Linköping. Tak, putsade fasader och fönstermålning.
Färgsättning och materialval är viktigt på gamla hus i centrala delar av staden.

 

Takplåtmålning, fönstermålning, putslagning samt   avfärgning.

Charlottenborgs slott, Motala


Antikvarisk ommålning gamla Folkets Hus i Motala.

Byggnaden är klassad som världsbyggnadsarv för

arbetarbyggnader.


Etapp 1, 2016, yttre renovering av Folkungaskolan, Linköping. I projekteringen ingår färgsättning och rambeskrivning för putsarbeten med avfärgning, fönsterbyte och snickeri, plåtmålning samt fönstermålning.

Kontroll och besiktning.

Etapp 2 är klar. Takplåt-, fönster- och fasadmålning. "Som befintligt fast bättre" är vår devis!

Beställare: Lejonfastigheter AB Linköping

Projektör: Jacobson Consulting & Care AB

Entreprenör: Teknikbyggarna AB (Puts & Fasadteknik AB) 

Projekt Vasahallen, Berzeliusskolan Linköping. Fönsterbyte och yttre renovering av fasad m.m.

Beställare Lejonfastigheter AB

Entreprenör Teknikbyggarna AB

Copyright  © All Rights Reserved